یکی از مهم ترین نیازهای بازار بیمه در ایران توسعه فروش بیمه نامه های زندگی است. علی رغم تلاش زیاد شرکت های بیمه برای فروش این محصول شرکت های بیمه نتوانسته اند موفقیت های چشمگیری (در مقایسه با متوسط جهانی) در این زمینه داشته باشند. از جمله دلایل آن می توان به اختیاری بودن آن، پیچیدگی های فنی و عدم توانایی نمایندگان برای معرفی کامل و درست آن به مشتریان اشاره کرد. این در حالی است که کارمزد بیمه نامه های زندگی یکی از بیشترین کارمزدهای موجود در صنعت بیمه است و در صورتی که بتوان در این زمینه فعالیت کرد می توان به یک درآمد بالا و پایدار دست یافت.

بر همین اساس و پیرو مذاکرات و قرارداد منعقده بین موسسه آوان اندیشه و شرکت های بیمه، این موسسه اقدام به تربیت سرپرست فروش و نماینده تخصصی بیمه‌های زندگی با ضمانت جذب در شرکت‌های بیمه می کند. افرادی که بتوانند دوره های تئوری و عملی را با موفقیت بگذرانند در شرکت‌های بیمه مشغول به کار خواهند شد و از درآمد میلیونی و دائمی برخوردار می شوند.

افراد متقاضی و واجد شرایط پس از انجام مصاحبه های لازم به یکی از دوره های آموزشیِ سرپرستان فروش یا نماینده تخصصی وارد می شوند و پس از طی دوره های تئوری و عملی و کسب نصاب قبولی، در شرکت های بیمه مشغول به فعالیت می شوند.