بازاریاب و نماینده تخصصی بیمه های زندگی

در این دوره افراد پس از طی مصاحبه و در صورت قبولی در مصاحبه می توانند در دوره آموزشی فروش بیمه های زندگی شرکت کنند. افراد پس از گذراندن دوره های آموزشی، زیر نظر یکی از نمایندگان شرکت های بیمه مشغول به فعالیت و بازاریابی می شود. در این زمان که معمولا ۳ ماه به طول می انجامد فرد توانایی خود را برای فروش بیمه های زندگی محک میزند و در ازای فروش بیمه نامه نیز از نمایندگی کارمزد دریافت می کند. در این مدت سه ماهه نیز فرد می تواند از مشاوره و پشتیانی موسسه استفاده نماید. در صورتی که فرد بتواند عملکرد خوبی در زمینه فروش بیمه های زندگی داشته باشد می تواند یه عنوان نماینده تخصصی بیمه های زندگی در همان شرکت مشغول به فعالیت شود و کد نماینده تخصصی بیمه های زندگی دریافت کند.

مزایای شرکت در دوره:

            اشتغال آسان به همراه درآمد پایدار

            فعالیت در یکی از پربازده ترین رشته های بیمه ای

            ورود به صنعتی با بیشترین ارزش افزوده برای بازاریاب و نماینده

            امکان اخذ کد نماینده تخصصی بیمه های زندگی

سرفصل های دوره:

            بازاریابی و فروش:

            تکنیک‌های متقاعدسازی در فروش بیمه

            روش های تبدیل “نه” های مشتری به “بله”

            روشهای غلبه بر بهانه های مشتری و قطعی کردن فروش در بیمه های زندگی

            اصول مذاکره در فروش بیمه‌های زندگی

            زبان بدن در مذاکرات بازاریابی

            تکنیک‌های جذب و فروش به مشتریان احتمالی بیمه های زندگی

            برترین روش های برقراری تماس با مشتری

            روانشناسی فروش حرفه ای در بیمه های زندگی

            مخاطب شناسی و کشف بازار هدف

            روش های شناسایی نیاز مشتری

            حوزه فنی:

            انواع بیمه‌های زندگی

            مزایای بیمه های زندگی

            انواع پوشش در بیمه های زندگی

            حق بیمه، کارمزد، وام، بازخرید و … در بیمه های زندگی

            نحوه بازپرداخت بیمه های زندگی