مخاطبان

کلیه سازمانها، شرکتها و اشخاصی که به دنبال برندسازی و جذب مشتریان از روشهایی به جز تبلیغات مستقیم (یا در کنار آن) می باشند جزئی از مشتریان و مخاطبان خدمات موسسه محسوب می شوند. گروه‌های زیر از جمله مخاطبان اصلی موسسه می باشند که ارائه خدمات محتوامحور به آنها جزء سیاستهای موسسه می باشد.

  • سازمان­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی؛
  • کلیه کارآفرینان و فعالان اقتصادی
  • اشخاص و چهره های موفق، معتبر و صاحب نام
  • مطبوعات، رسانه ها و سایتهای پربازدید
  • دپارتمانهای روابط عمومی، اطلاع رسانی، بازاریابی، آموزش و ترویج سازمانها