مؤسسه نسیم اندیشه فردا با شماره ثبت ۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۲۶۷۱ به عنوان یکی از مجموعه­ های اقماری و همکاری مؤسسه آوان اندیشه، بازوی تخصصی اجرای بعضی از فعالیت­ها و پروژه­ های این دفتر می­ باشد.