بازاریابی محتوا اغلب به عنوان روشی برای بهبود نسل پیشرو و آگاه از برند ذکر می شود، اما در مورد بکارگیری آن چه؟

مطالعات  اخیر از اهمیت تفکر در مورد محتوا به عنوان روشی هم برای جذب مخاطب هدف و هم استخدام های جدید تاکید می کند. چرا؟ پنجاه و نه درصد از جویندگان کار، پروفایل های رسانه های اجتماعی شرکت ها را در ابتدا جستجو می کنند، اما ۳۲ درصد از شرکت ها قبول دارند که برای استخدام ، استراتژی روشنی ندارند، که یعنی امکان دارد استعدادهای برتر را از دست بدهند.

اگر امیدوار به جذب بهترین گزینه ها هستید، باید فکر کنید که نشان دادن فرهنگ شرکت شما همانند خروجی آن است. بیش از دو سوم متخصصان آمریکایی ادعا کردند که “همکاری با شرکت بدنام را رد می کردند حتی اگر بیکار بودند”. برای مثال، نشان دادن ندای شرکت شما با ایجاد یک وبلاگ، می تواند استخدام های بالقوه ای را ایجاد کند که از امکان کار کردن برای سازمان شما به وجد بیایند. کارکنان شما می توانند همکاران باارزشی هم باشند، چه سمت مثبتی در شرکت شما داشته باشند و چه افراد را به موقعیت های شغلی خالی ارجاع دهند.

گروه تولید محتوای آوان اندیشه