کتاب هدف

این کتاب از آن مردمان بلند پروازی است که می خواهند سریع تر پیشتازی کنند. اگر شما هم این گونه فکر و احساس می کنید، بدانید این کتاب برای شما نوشته شده است. نقطه نظرهای بیان شده در این کتاب سالها در سخت کوشی شما صرفه جویی می کند تا به مهم ترین هدفهای زندگی خود برسید.

نویسنده : برایان تریسی
مترجم : مهدی قراچه داغی
ناشر : ذهن آویز
تاریخ چاپ : ۱۳۹۳

photo_2016-06-06_11-32-35photo_2016-06-06_11-32-40