افسانه ماهی پرنده

افسانه ماهی پرنده همه می دونند که ماهی پرنده یک افسانه است. خود تو تا حالا ماهی پرنده دیدی؟ یک افسانه معروفه که در عمان ماهیهای پرنده وجود دارد و مردم مثل پرنده های خانگی توی خونه شون اونها رو دارند. بعضیها میگند این ماهیها شبها توی آب میخوابند و روزها توی خونه پرواز میکنند. … ادامه خواندن افسانه ماهی پرنده