بسته های اکونومیکی و استارتاپی تولید محتوا

در جهت تامین رضایت مشتریان صاحب فعالیت اقتصادی کوچک، موسسه آوان اندیشه، بسته های محتوایی ارزان قیمتی را تهیه و عرضه نموده است. این خدمات به دو شکل بسته استارتاپی و اکونومیکی به مشتریان قابل ارائه می باشند.

بسته استارتاپی مناسب شرکتهای نوپاست که یک سایت دارند و می خواهند با کمترین هزینه در فضای مجازی حضور داشته باشند.

قیمت این بسته دو میلون و پانصد تومان می باشد و شامل خدمات زیر است.

 • در قالب پستهای مختلف، به اندازه یک کتاب ۵۰صفحه ای (ده هزار کلمه) مطلب بر روی سایت شما قرار می دهیم.
 • یک کانال تلگرام و یک صفحه اینستاگرام با سه هزار عضو برای شما می سازیم
 • به مدت دو ماه هر روز یک مطلب بر روی کانال شما قرار می دهیم.
 • دو فایل صوتی برای شما تولید می کنیم.
 • یک اینفوگرافیک برای کارتان طراحی می کنیم.
 • در طول مدت دو ماه سی تصویر در سایت و کانال و صفحه اینستاگرام شما بارگذاری می کنیم.

بسته اکونومیکی مناسب شرکتهایی است که قصد دارند بازاریابی محتوایی را به عنوان یک استراتژی برای خود برگزینند. اما ترجیح می دهند فعلا آزمون کوچکی در این زمینه داشته باشند.

قیمت این بسته پنج میلیون تومان می باشد و شامل خدمات زیر است.

 • در قالب پستهای مختلف، به اندازه یک کتاب ۱۰۰ صفحه ای (بیست هزار کلمه) مطلب بر روی سایت شما قرار می دهیم.
 • یک کانال تلگرام و یک صفحه اینستاگرام با پنح هزار عضو برای شما می سازیم
 • به مدت دو ماه هر روز سه مطلب بر روی کانال شما قرار می دهیم.
 • پنج فایل صوتی برای شما تولید می کنیم.
 • دو اینفوگرافیک برای کارتان طراحی می کنیم.
 • سه گیف برای شما تولید می کنیم.
 • در طول مدت دو ماه شصت تصویر در سایت و کانال و صفحه اینستاگرام شما بارگذاری می کنیم.
 • به شما کمک می کنیم تا جهت گیری راهبردی خود را در استفاده از محتوا مشخص کرده و استراتژی تولید محتوای خود را تدوین کنید.