پرزی چیست؟

پرزی چیست؟

آموزش کار با پرزی بسیاری از ما در موقعیتی قرار گرفتیم که در آن مجبور شدیم به ارائه مطلب بپردازیم. ساده ترین نمونه آن یک ارائه کلاسی راجع به موضوعی از پیش تعیین شده است. در فضاهای رسمی تر و مهم تری از جمله جلسات دفاع...

ادامه مطلب ...