زیتون فدک، تجلی اراده یک ایرانی خستگی‌ناپذیر در شهری کویری

زیتون فدک، تجلی اراده یک ایرانی خستگی‌ناپذیر در شهری کویری

 ایجاد باغ زیتون در آب و هوای خشک غیرممکن به نظر میرسد. در ادامه به ممکن بودن ایجاد آن در شهر های خشک و رونق آن با اراده ای خستگی ناپذیر پرداخته ایم. تصور کن، اگرچه تصور کردنش سخته! قرار این بار ما محتوا نویسی کسب و کار...

ادامه مطلب ...