تولید محتوا و نقش تحریک احساسات بر موفقیت یا شکست آن

تولید محتوا و نقش تحریک احساسات بر موفقیت یا شکست آن

نقش احساسات در تولید محتوا طی چندین دهه گروهی از بازاریابان معتقدند که تحریک احساسات مخاطب و برانگیختن واکنش های ناشی از آن جزئی حیاتی در هر کمپین موفق بازاریایی و تولید محتوا  است. گرچه هیچ عاملی حیاتی­ تر از بازاریابی...

ادامه مطلب ...