http://avanandishe.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/

نوشته هایی با برچسب "اپلیکیشن"

شبکه اجتماعی و نرم افزار پیام رسان.تلگرام به کدام سو می­رود؟

شبکه اجتماعی و نرم افزار پیام رسان.تلگرام به کدام سو می­رود؟

  چکیده: شاید شما هم جزء افرادی باشید که آخرین تصویر قبل از خواب و اولین تصویر بعد از بیداری، صفحه تلگرامشان است. اگر هم هنوز جزء این افراد نشده اید با جریان اعتیاد به شبکه اجتماعی ، احتمال زیادی دارد که تا چند وقت دیگر به...

ادامه مطلب ...
تشریح خدمات گوناگون تولید محتوا

تشریح خدمات گوناگون تولید محتوا

خدمات محتوایی طراحی رزومه یکی از الزامات موفقیت در سطح فردی و سازمانی برخورداری از یک رزومه قوی می باشد. یک رزومه خوب تضمین کننده یک برند مناسب است. اما در عین حال داشتن یک رزومه قوی الزاماً بدین معنا نیست که صاحب آن نیز...

ادامه مطلب ...