تولید محتوای کودک و چگونگی تاثیرآن بر درک نشان تجاری از سوی کودکان

تولید محتوای کودک و چگونگی تاثیرآن بر درک نشان تجاری از سوی کودکان

چکیده: امروزه اهمیت دادن به تولید محتوا در همه زمینه ها توصیه می شود. کودکان نیز از این مورد مستثنی نیستند و تولید محتوای کودک یک استراتژی بلند مدت  با پیچیدگی های خاص خوداست که  تاثیر بسزایی در فروش محصولات ، جلب اعتماد...

ادامه مطلب ...