محصولات پشمی، کسب و کار پیرزنی با صفا و سخت کوش

محصولات پشمی، کسب و کار پیرزنی با صفا و سخت کوش

چکیده: بی­ بی قمر، پیرزن سخت­کوشی است که در منطقه محرومی در اطراف قم زندگی می کندو برای گذراندن زندگی خود به کسب و کار بافتنی محصولات پشمی پرداخته است. محتوا نویسی در  آخر دنیا! برای محتوا نویسی کسب و کار بی بی قمر ...

ادامه مطلب ...