شبکه اجتماعی و نرم افزار پیام رسان.تلگرام به کدام سو می­رود؟

شبکه اجتماعی و نرم افزار پیام رسان.تلگرام به کدام سو می­رود؟

  چکیده: شاید شما هم جزء افرادی باشید که آخرین تصویر قبل از خواب و اولین تصویر بعد از بیداری، صفحه تلگرامشان است. اگر هم هنوز جزء این افراد نشده اید با جریان اعتیاد به شبکه اجتماعی ، احتمال زیادی دارد که تا چند وقت دیگر به...

ادامه مطلب ...