انتشار محتوا : پیداشدنی، در دسترس، قابل اشتراک

انتشار محتوا : پیداشدنی، در دسترس، قابل اشتراک

چکیده: وقتی افراد در گوگل سرچ می کنند، آیا می توانند محتوای شما را بیابند؟ چقدر سریع می توانید محتوای خودتان را پیدا کنید؟ در هنگام انتشار محتوا باید همواره به سه ویژگی مهم توجه شود. قانون اول در انتشار محتوا : پیدا...

ادامه مطلب ...