http://avanandishe.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/

نوشته هایی با برچسب "محتوا نویسی کسب و کار"

محتوا نویسی از کسب و کار انسان های تلاشگر ایران زمین(۲)

محتوا نویسی از کسب و کار انسان های تلاشگر ایران زمین(۲)

بازی های روزگار در بخش قبلی به محتوا نویسی کسب و کار هموطنی تلاشگر پرداخته ایم که برای رسیدن به ندای درونی خود از مسیری ناهموار عبور کرد. هم اکنون به ادامه داستان و بخش پایانی آن توجه کنید که خالی از لطف نیست. پنجم)...

ادامه مطلب ...
محتوا نویسی از کسب و کار انسان های تلاشگر ایران زمین(۱)

محتوا نویسی از کسب و کار انسان های تلاشگر ایران زمین(۱)

از بازاریابی محصولات فرهنگی تا تولید محصولات پشمی   به محتوا نویسی کسب و کار هموطنی تلاشگر پرداختیم.که زندگی خود را در جهت آرزوهایش ساخت و موفق به راه اندازی کسب و کاری نو در زمینه تولید محصولات پشمی شد. البته در این...

ادامه مطلب ...