سنگ ، یاقوتی در کویر! روبیسه از یک رویا صحبت می کند.

چکیده:  یک کارشناس زمین شناسی در شهر کویری قم به بهره برداری از سنگ عقیق سفید و درخشان و تولید انواع زیور آلات سنگی و گرانبها اقدام کرده است. همچنین احداث تنها موزه خصوصی سنگ شناسی کشور توسط مهندس فراهانی صورت گرفته است. کاشف معدن مهندس فراهانی کارشناس زمین شناسی است و تخصص اصلی او … ادامه خواندن سنگ ، یاقوتی در کویر! روبیسه از یک رویا صحبت می کند.